Stefano Manzi menyatakan siap membuka pintu maaf untuk Romano Fenati.

Selengkapnya