Memastikan pihaknya bakal menerima keputusan tersebut dan mematuhinya.

Selengkapnya