Riau24.com – Manusia tidak lepas dari khilaf sehingga sering berbuat dosa. Pepatah Arab mengatakan, Al-Insanu Mahalul Khoto wan Nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa.

Selengkapnya